שם המשרה: למרכז רפואי העמק דרוש/ה ממונה/ת בטיחות  (41308) 

מקום עבודה: מרכז רפואי העמק

תיאור המשרה

למרכז רפואי העמק דרוש/ה ממונה/ת בטיחות

תיאור התפקיד:
 • אחריות על הבטיחות בכל היחידות והמתקנים של ביה"ח.
 • ביקור בכל אתרי ביה"ח ומתקניו, לשם גילוי מפגעי בטיחות וגהות ודיווח לממונה.
 • וידוא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים בביה"ח.
 • דרישת הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותים בביה"ח בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 • אחריות על קיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת והדרכת עובדים) והכנת תכנית להדרכת עובדים.
 • אחריות על הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכניות בטיחות).
 • וידוא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה בביה"ח והכללת דרישות בטיחות וגהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה, אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה.
 • בירור סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, עריכת ממצאים ומסקנות הבירורים בכתב והצעת צעדים מתאימים להנהלת ביה"ח למניעת הישנות התאונות. וידוא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלת מקצוע והלקחים שהופקו.
 • ריכוז כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו בבית החולים.
 • אחריות על קביעת ופרסום נהלי בטיחות והפעלתם וכן על ביצוע הנהלים הכלליים בתחום זה ודיווח לממונה על מקרה של הפרתם.
 • וידוא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 • קיום מעקב אחרי ביצוע בדיקות תקופתיות של אותם המתקנים עבורם הבדיקה התקופתית נקבעה בחוק ווידוא ביצוע ההוראות.
 • וידוא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים בביה"ח החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 • וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקות כאלו בחוק או בתקנות, תיעוד ממצאיהן של הבדיקות והבאה לידיעת הממונה והעובדים את השלכות והאמצעים שיש לנקוט.
 • קביעת הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
 • שיתוף פעולה עם ועדת הבטיחות של ביה"ח ומסירת כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.
 • מתן הוראה על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחייו או בריאותו של עובד ודיווח מידית לממונה.
 • וידוא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 • דיווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולות להעלאת רמת הבטיחות והגהות ומניעת סיכונים.
 • ייצוג מנהל ביה"ח בפני מוסדות חוץ כגון – משרד העבודה, המחלקה לפיקוח, שירותי הכבאות, והמוסד לבטיחות ולגהות ועמידה בקשר עם המוסדות הללו.
  דרישות התפקיד:
 • מהנדס/ת או הנדסאי/ת במגמה אזרחית, מכונות, חשמל או כימיה.
 • תעודת הסמכה כממונה/ת בטיחות מטעם מוסד מוכר ומאושר ע"י מפקח עבודה ראשי, במשרד העבודה.
 • למהנדס/ת -רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים (משרד התמ"ת). להנדסאי/ת - רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים (רשות ההסמכה).
 • יכולת עבודה מול ממשקים פנים וחוץ ארגוניים.
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום הבטיחות.
 • בעל/ת כושר ארגון ויוזמה.
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה.
 • ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית.
 • כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.

  *תינתן עדיפות למועמדים/ות בעלי/ות מוגבלות.
אזור  עפולה
תאריך פרסום  13/09/2021