שם המשרה: ממונה תחום בטיחות קרינה ארצי  (41523) 

מקום עבודה: הנהלה ראשית

תיאור המשרה

תאור התפקיד:
 1. הכנת תכנית עבודה שנתית בתחום ניהול בטיחות הקרינה ברמת המטה.
 2. איסוף נתונים מהמוסדות בתחום בטיחות הקרינה (לרבות תכניות בטיחות קרינה ובדיקות סביבתיות).
 3. מבצע בקרה על המוסדות בתחומי בטיחות הקרינה המייננת והבלתי מייננת ועל פעילותם של ממוני בטיחות הקרינה בכללית וגורמי המקצוע בתחום לעמידה בדרישות כל דין תוך צמצום הסיכונים.
 4. אחראי על קביעת תהליכי עבודה נכונים, כתיבת נהלים והוראות מקצועיות בתחום ווידוא הטמעתם במוסדות (לרבות בדיקות רפואיות והדרכות נדרשות).
 5. יעוץ למטה ולמוסדות כללית בתחומי בטיחות הקרינה.
 6. עובד מול הרשויות לצורך קביעת סטנדרטים למוסדות הכללית וליווי המוסדות לפי הצורך במבדקים חיצוניים.
 7. מבצע פעולות לקידום מקצועיותם של ממוני הקרינה בכללית וגורמי המקצוע וקביעת סטנדרטים אחידים לפעילותם.
 8. מכין תכנית הדרכות בתחומי בטיחות הקרינה.
 9. אחראי על ניתוח מקרי הצלחה/כשל, הפקת לקחים והפצתם בין הגורמים הרלוונטיים בכללית.
 10. אחראי על ייעוץ/ליווי פרויקטים של בנייה /שיפוצים הכוללים אתרי קרינה, לרבות סיוע מקצועי בבחירת והכנסת מכשירי קרינה וחומרים ר"א חדשים ו/או שינוי בטכנולוגיה בכללית בהיבטי בטיחות קרינה.
 11. אחראי על הבאת תמצית המידע העדכני בתחום וממצאי המחקרים לגורמים הרלוונטיים.
תאור דרישות:
 1. תואר ראשון (BS.C) בהנדסה גרעינית/ פיזיקה/פיזיקה רפואית.
 2. בוגר/ת קורסי הסמכת ממוני בטיחות קרינה בתחומים הרלוונטיים לעיסוק בכללית (חומרים ר"א פתוחים, מכוני איזוטופים, מכשירי אבחון וטיפול רפואי, מקורות ר"א חתומים) ממכון הדרכה מוסמך על ידי משרד הכלכלה.
 3. רצוי- הסמכות נוספות בתחומי בטיחות קרינה בלתי מייננת לפי התחום הרלוונטי.
 4. 3 שנות ניסיון מעשי ומעלה כממונה בטיחות קרינה מוסדי.
אזור  תל אביב-יפו
תאריך פרסום  20/04/2021